Udvalg

Til at afvikle det praktiske arbejde, har bestyrelsen en række udvalg. Alle udvalg ledes af en udvalgsformand der skal godkendes af bestyrelsen. Som grundlag for styringen af klubben er der vedtaget et sæt vedtægter for Roskilde Frømandsklub.

Ud over vedtægterne, er der løbende kommet regelsæt for udlån af udstyr, alkoholpolitik og meget mere. Internt er klubbens højeste myndighed, som for så mange andre foreninger, generalforsamlingen der afholdes hvert år inden udgangen af april.

Den daglige ledelse af klubben varetages af en bestyrelse på fem mand.

BESTYRELSE

Roskilde Frømandsklubs bestyrelse varetager klubbens aktiviteter generelt. Klubbens øverste myndighed er, som i så mange andre idrætsforeninger, den årlige generalforsamling hvor klubbens medlemmer har mulighed for at stille forslag/spørgsmål til bestyrelsen vedrørende klubbens drift.

Klubbens bestyrelse fungerer som styrelsesorgan for de siddende udvalg og sørger for at koordinere aktiviteter imellem de forskellige udvalg.

Bestyrelsen er også initiativtager til de mere socialt prægede aktiviteter såsom fastelavn, diverse festivitas og ikke mindst julefrokosten der regnes som en af årets store begivenheder i Roskilde Frømandsklub - det plejer ikke at gå stille for sig!

Skriv til bestyrelsen på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

UDDANNELSESUDVALG

Uddannelsesudvalget varetager al uddannelse af CMAS *, CMAS ** og CMAS *** sportsdykkere samt de tekniske uddannelser i Roskilde Frømandsklub.

CMAS * og CMAS ** kurset afholdes fast én gang pr. sæson. CMAS * om foråret og CMAS ** i sensommeren, mens vi kun afholder CMAS *** kurser når behovet melder sig. Ligeledes gælder det for de tekniske kurser, at de afvikles når der foreligger en henvendelse fra en eller flere.

Skriv til uddannelsesudvalget på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

MATERIALEUDVALG

Udvalget har til opgave at vedligeholde eksisterende materiel samt stå for indkøb af nyt udstyr til klubben.
Desuden er der en række faste årlige opgaver som udvalget løser, blandt andet:

  • Flaskeeftersyn og trykprøvning (ugerne 7 og 9)
  • Eftersyn og service af både og motorer
  • Kompressoreftersyn og -service
  • Generel vedligeholdelse af udstyr

Skriv til materialeudvalget på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

BÅDUDVALG

Udvalgets arbejde består primært af uddannelse af bådførere (kaptajner og styrmænd) samt sørge for vedligeholde og service af båd, trailer m.m.

Det er desuden bådudvalget der arrangerer og afholder speedbådskørekortkurser.

Skriv til bådudvalget på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.